Kancelaria Doradcy Podatkowego Anna-Ornaf Andrzejewska
> Napisz do nas Mapa witryny
... tarcze antykryzysowe - pomoc finansowa dla przedsiębiorców
Aktualności

Płatności gotówkowe do 15000 zł

dodano: 2020-05-11
Zmniejszenie limitu płatności gotówkowych w przypadku, gdy
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz  
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. 
Istotne jest, że od 1 stycznia 2017 r. nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków w tej części, w jakiej płatność taka zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego a w przypadku zaliczenia ich do kosztów wcześniej trzeba będzie odpowiednio te koszty zmniejszyć w tej części, w jakiej płatność zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów, zwiększyć przychody w miesiącu, w którym została dokonana płatność. 
Ważne, że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje również w przypadku, gdy następuje likwidacja działalności lub zmiana formy opodatkowania. Wcześniej, zniesiony został obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku niedokonania zapłaty za towary lub usługi.


Polecamy
> Na górę
> Polityka prywatności
Projekt i wykonanie BerMar multimedia