Kancelaria Doradcy Podatkowego Anna-Ornaf Andrzejewska
> Napisz do nas Mapa witryny
Doradca Podatkowy

Zaufanie i bezpieczeństwo


„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów,
z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej.
Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”.
                       Rota ślubowania doradcy podatkowego


Gwarancję profesjonalizmu usług świadczonych 
przez doradców podatkowych stanowią obowiązki:
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zachowania tajemnicy zawodowej,
  • przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Wysokie kwalifikacje 

Na listę doradców wpisywane są osoby posiadające wyższe wykształcenie, które odbyły dwuletnią praktykę zawodową i zdały egzamin państwowy obejmujący wiedzę z zakresu wielu dziedzin - od źródeł i wykładni prawa poprzez prawo materialne, proceduralne i międzynarodowe prawo podatkowe, prawo celne i dewizowe oraz rachunkowość.

Tajemnica zawodowa 

Doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie - trwa także po wygaśnięciu umowy z klientem oraz po zaprzestaniu wykonywania zawodu albo skreśleniu z listy doradców podatkowych.
Dotyczy to także jego współpracowników i innych osób zaangażowanych w świadczenie usług. 

Zasady etyki zawodowej 

Skodyfikowane zasady etyki obowiązują wszystkich doradców podatkowych i kandydatów odbywających praktyki, jeszcze przed wpisaniem na listę doradców podatkowych. W świetle zasad etyki doradca powinien kierować się dobrem swoich klientów, wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i starannie, według najlepszej woli i wiedzy, z poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów

Polecamy
> Na górę
> Polityka prywatności
Projekt i wykonanie BerMar multimedia