Kancelaria Doradcy Podatkowego Anna-Ornaf Andrzejewska
> Napisz do nas Mapa witryny
... tarcze antykryzysowe - pomoc finansowa dla przedsiębiorców
Biuro Rachunkowe

Zasady współpracy

Zgodnie umową o prowadzenie ksiąg rachunkowych biuro zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie powzięło o firmie w związku z wykonywanymi usługami. Stosujemy odpowiednie rozwiązania, przydzielające selektywnie uprawnienia dostępu do informacji i plików elektronicznych. Możliwość uzyskania danych na temat stanu finansów mają tylko upoważnieni pracownicy naszych Klientów.

W celu zapewnienia dobrej współpracy i rzetelnego wykonania usługi, opracowujemy z osobą upoważnioną do kontaktów z Kancelarią, harmonogram dostarczania przez Klienta lub odbioru przez Kancelarię, dokumentów i informacji oraz zasady udostępniania Klientowi raportów i zestawień.

Klient udziela pełnomocnictwa doradcy podatkowemu do reprezentowania go przed organami skarbowymi, organami kontroli skarbowej w zakresie zobowiązań podatkowych, przed ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz do składania oświadczeń woli w w/w zakresie.

Na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez naszego Klienta doradcy podatkowemu, deklaracje podatkowe, oświadczenia, wyjaśnienia i protokoły z kontroli, podpisywane są przez doradcę podatkowego. Stanowi to gwarancję rzetelnego sporządzenia tych deklaracji i ponoszenia odpowiedzialności za wykonaną usługę.

Doradca podatkowy kontaktuje się z organami skarbowymi, organami kontroli skarbowej oraz ZUS w imieniu naszego Klienta. Tym samym kontrole skarbowe i kontrole ZUS dotyczące okresu, w którym Kancelaria prowadzi lub prowadziła księgi rachunkowe albo podatkowe, przeprowadzane są poza siedzibą Klienta. W związku z tym kontakty naszego Klienta z administracją podatkową ograniczone są do minimum.

Za błędy wynikające ze źle wykonanej usługi odpowiedzialność materialną ponoszą doradcy podatkowi. Z tego tytułu doradcy podatkowi objęci są stosownymi obowiązkowymi umowami ubezpieczeniowymi.

W umowie zawartej z Klientem, opisujemy dokładnie zakres świadczonych usług, obowiązki Kancelarii i prawa Klienta w związku wykonywaną usługą.

Polecamy
> Na górę
> Polityka prywatności
Projekt i wykonanie BerMar multimedia