Kancelaria Doradcy Podatkowego Anna-Ornaf Andrzejewska
> Napisz do nas Mapa witryny
Jednolity Plik Kontrolny od 2018 roku obowiązkowy dla wszystkich - my jesteśmy gotowi, a Ty?
Poradnik

Torby foliowe-opłata recyklingowa

Obowiązkowa opłata recyklingowa od lekkich toreb z tworzywa sztucznego.

Od 1 stycznia 2018r. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego,oferujący lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania nabywanych produktów, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywcy. Za torby te rozumie się torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów. Opłacie nie podlegają jedynie bardzo lekkie foliówki o grubości poniżej 15 mikrometrów pod warunkiem, że są stosowane wyłącznie z przyczyn higienicznych do pakowania żywności sprzedawanej luzem (owoców, warzyw, pieczywa).

Ministerstwo Finansów uważa, że opłata recyklingowa, powinna być opodatkowana VAT ze stawką 23%. Wprawdzie jest to wykładnia kontrowersyjna, z którą nie zgadzają się eksperci lecz MF w swoim komunikacie zaprezentował takie właśnie stanowisko.

Sprzedaż toreb należy ujęcie jako osobną pozycję na fakturze. Podlega ona również ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby Nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej, kwota sprzedaży torby może być od niej wyższa. Paragon i faktura, potwierdzające sprzedaż toreb, zawierają informacje o ich liczbie, wysokość opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia poprzez przemnożenie jej przez stawkę opłaty za 1 sztukę (0,20 zł). Nie ma obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedanych toreb pobranych opłat, znana musi być jedynie ich ilość.

Ważne, że torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej lub większej niż 50 mikrometrów nie podlega opłacie recyklingowej. W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach można więc nadal stosować dystrybucję takich toreb na dotychczasowych zasadach.

Opłata recyklingowa będzie wpłacana do budżetu państwa do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Opłata ta stanowić będzie przychód przedsiębiorcy a stanie się jego kosztem dopiero w momencie jej przekazania.

Inspekcja Handlowa będzie kontrolowała przedsiębiorców w zakresie obowiązku pobrania opłaty od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Kara za niepobierania tej opłaty będzie wynosić od 500 do 20 000 zł i będzie ją wymierzał, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.


Polecamy
> Na górę
> Polityka prywatności
Projekt i wykonanie BerMar multimedia