Kancelaria Doradcy Podatkowego Anna-Ornaf Andrzejewska
> Napisz do nas Mapa witryny
... tarcze antykryzysowe - pomoc finansowa dla przedsiębiorców
JPK

JPK

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:

 • od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
 • od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:   

 • od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

JPK na żądanie obejmują:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)  to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Od 01.07.2016 r. weszły w życie regulacje dotyczące obowiązku przekazywania przez podatników niektórych danych organom podatkowym w postaci elektronicznej (JPK).

W zależności od ich zakresu obowiązek ten może wynikać bezpośrednio z przepisów Ordynacji podatkowej albo z uprzedniego wezwania organu podatkowego:

  - bez wezwania organu podatkowego przekazywane są comiesięcznie, w terminie do 25-tego dnia następnego miesiąca, informacje z  ewidencji  prowadzonej komputerowo, zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej),

  - na żądanie organu podatkowego przekazywane są w całości lub w części księgi oraz dowody księgowe prowadzone przy użyciu programów komputerowych (art. 193a Ordynacji podatkowej).

Na mocy przepisów przejściowych stosowanie regulacji dotyczących JPK jest odroczone w czasie w odniesieniu do wszystkich podatników spełniających kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek comiesięcznego przekazywania ewidencji VAT w postaci JPK /jednolitego pliku kontrolnego/ mają małe i średnie firmybez względu na to, czy rozliczają się kwartalnie czy miesięcznie, natomiast mikro przedsiębiorcy będą musieli przekazywać je fiskusowi poczynając od rozliczeń za styczeń 2018 r. 


Polecamy
> Na górę
> Polityka prywatności
Projekt i wykonanie BerMar multimedia