Kancelaria Doradcy Podatkowego Anna-Ornaf Andrzejewska
> Napisz do nas Mapa witryny
Poradnik

Jak prawidłowo ewidencjonować sprzedaż internetową

Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

● wystawienia faktury albo

● uregulowania należności.

Przychód powstanie niezależnie od wydania towaru wtedy, gdy przed wydaniem wystawiono fakturę dokumentującą sprzedaż bądź przed wydaniem towaru uregulowano należność.

Co do zasady obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wydania towaru (art. 19 ust. 1 ustawy o VAT). Jeżeli dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT). Gdy przed wydaniem towaru otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania, w tej części.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej, w której zapłata jest dokonywana za zaliczeniem pocztowym lub za pobraniem, ustawa o VAT przewiduje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego - powstaje on z chwilą otrzymania zapłaty, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.

Podatnik powinien prowadzić ewidencję sprzedaży wysyłkowej i otrzymanych zapłat z poczty lub firmy kurierskiej, aby móc prawidłowo księgować operacje oraz ustalać moment powstania przychodu w podatku dochodowym i obowiązek podatkowy w VAT. Ewidencja powinna zapewniać zidentyfikowanie wpłat za towar na rachunek bankowy sprzedającego dotyczących wysyłanych towarów (np. poprzez numer listu przewozowego czy numer nadania przesyłki).


Polecamy
> Na górę
> Polityka prywatności
Projekt i wykonanie BerMar multimedia