Kancelaria Doradcy Podatkowego Anna-Ornaf Andrzejewska
> Napisz do nas Mapa witryny
... tarcze antykryzysowe - pomoc finansowa dla przedsiębiorców
Aktualności

kasy fiskalne 2017

dodano: 2020-05-11

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177), które weszło w życie 1 stycznia 2017 r., przyniosło sporo nowości. Zlikwidowano 2-miesięczny okres na wprowadzenie kasy dla przedsiębiorców świadczących m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne czy usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów. Wprowadzono dwa nowe zwolnienia i nowe wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas.

Ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej nadal mogą korzystać podatnicy, których obrót netto  (ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych) w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł. 

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego nie uwzględnia się obrotu z tytułu czynności o których mowa w poz. 37 i 50  załącznika do rozporządzenia (dostawa nieruchomości oraz dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą).  

Zwolnienie podmiotowe z kas nie przysługuje podatnikom, którzy zajmują się dostawą towarów lub świadczeniem usług wymienionych w § 4 rozporządzenia. Przedsiębiorcy ci muszą mieć kasę fiskalną bez względu na obrót – już od pierwszej wykonanej czynności.

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego z rejestrowania obrotu za pomocą kasy, przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT biorą pod uwagę całość należności brutto, natomiast czynni podatnicy VAT uwzględniają obrót wynikający z dokumentów sprzedaży w kwocie netto – bez podatku VAT.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych rozpoczynają w trakcie roku podatkowego, wysokość limitu wyliczają w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży.

Podatnik, którego obrót przekroczy limit 20.000 zł lub limit niższy liczony w proporcji, traci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej. Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, w takim przypadku ma on obowiązek wprowadzić urządzenie fiskalne w ciągu 2 miesięcy – termin ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit. 

W Urzędzie Skarbowym należy złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjowania oraz dokonaniu fiskalizacji kasy przez uprawnionego serwisanta.Terminowe wprowadzenie kasy to jeden z warunków uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną kasę. Za spóźnienie ustawodawca przewidział sankcje z art. 62 § 4 KKS - grzywna za brak kasy lub niewydanie paragonu fiskalnego może wynieść do 180 stawek dziennych oraz z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT- dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą urządzenia rejestrującego.

 


Czytaj również

kasy fiskalne 2017

Polecamy
> Na górę
> Polityka prywatności
Projekt i wykonanie BerMar multimedia